Ons doel is bereikt!

Het gedenkteken ter ere van Titus Brandsma is gerealiseerd. Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de donaties!

Het gedenkteken van Titus Brandsma is op 17 juni 2020 in kleine kring onthuld door burgemeester Karel van Soest.

Het gedenkteken is te bewonderen op het Titus Brandsmaplein in Boxmeer!

Over de stichting

Het ontbreken van een zichtbare herinnering aan Titus Brandsma op een openbare plaats in Boxmeer is voor Hans Lucassen aanleiding geweest om contact op te nemen met het college van burgemeester en wethouders in Boxmeer. De positieve reactie van het gemeentebestuur heeft in december 2018 geresulteerd in vernoeming van het plein aan de Burgemeester Verkuijlstraat tot Titus Brandsmaplein. Vervolgens is op 24 januari 2019 de stichting in het leven geroepen om een gedenkteken op dit plein te realiseren en daardoor de verbondenheid tussen Titus Brandsma en de gemeente Boxmeer blijvend in ere te houden.

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

Voorzitter: mr. Hans Lucassen
Secretaris: mevr. Riek Hermans – Versteegen
Penningmeester: dhr. Henk de Best
Algemeen bestuurslid: drs. Falco Thuis o.carm. † 04-01-2020

Toke Lucassen is ambassadrice van de stichting en verzorgt de contacten met de scholen in Boxmeer.

Over Titus Brandsma

Titus Brandsma (1881-1942), verzetsheld en verdediger van het vrije woord, is geboren in Friesland. Hij werd karmeliet in het klooster te Boxmeer. Na zijn priesterwijding promoveerde hij in Rome tot doctor in de filosofie. In Nederland doceerde hij in Oss aan jonge karmelieten. Hij maakte zich plaatselijk verdienstelijk voor de ontwikkeling van onderwijs en cultuur. Hij werd hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. In zijn colleges nam hij stelling tegen het nationaal socialisme. Als geestelijk adviseur raakte hij betrokken bij de landelijke dagbladen en journalisten. Persoonlijk reisde hij de directies af om hen te overtuigen geen nazi-propaganda te publiceren. Bij thuiskomst in Nijmegen werd hij gearresteerd. De Sicherheitsdienst besloot tot gevangenhouding van deze “gevaarlijke monnik”. Via Scheveningen, Amersfoort en Kleve kwam hij terecht in Dachau, waar medegevangenen zijn spirituele grootheid opviel. Door een dodelijke injectie kwam een eind aan zijn leven. Na de oorlog werd hem postuum het verzetsherdenkingskruis verleend. Paus Johannes Paulus II heeft hem in 1985 zalig verklaard als heldhaftig geloofsgetuige.

Over Juul Baltussen

Roestvrij staal, cortenstaal, damaststaal, voor Juul Baltussen hebben deze materialen geen geheimen. Hij werkt er al 35 jaar mee. Een groot aantal van zijn werken zijn te vinden bij overheidsinstellingen en openbare ruimten. Veel instanties hebben niet alleen een figuratieve “Baltussen” in huis, vanwege de verrassende vormgeving en het creatieve materiaal gebruik. Het werk is laagdrempelig, onderhoudsvrij, hufterproof, is om aan te raken, staat tussen de mensen in en niet ergens ver weg op een onbereikbare plek. Zijn werk wordt breed gewaardeerd. Niet alleen in Nederland. Juul Baltussen nam in 2005 deel aan de Biennale Internazionale dell”arte contemporanea in het Italiaanse Florence. Twee jaar later toonde hij zijn sculpturen in Zwitserland tijdens de Europ’Art Geneva. Door het jaar heen exposeert hij regelmatig in Nederland tijdens kunstmanifestaties. Bekijk hier zijn website.

Stichting

Copyright © 2021
Stichting gedenkteken Titus Brandsma Boxmeer
Alle rechten voorbehouden.
Onze stichting is aangemerkt als ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling) en ook als culturele ANBI. Dit is belangrijk voor de belastingaftrek van uw gift. U kunt ons als ANBI vinden op de website van de Belastingdienst met de onderstaande gegevens:
Instelling: Stichting gedenkteken Titus Brandsma Boxmeer
Vestigingsplaats: Boxmeer

Documenten & Gegevens

KvK: 73805173
IBAN: NL16RABO0337863377
RSIN: 859670119
Design en website ontwikkeling is gerealiseerd door I am Rein.

Contactpersonen

Hans Lucassen
Voorzitter
hans@titusbrandsmapleinboxmeer.nl
Henk de Best
Penningmeester
henk@titusbrandsmapleinboxmeer.nl

Bronvermelding

Foto
Titus Brandsma
Bron: Wikipedia
Foto
Juul Baltussen
Copyright: Ed van Alem