Het ANBI-logo is een gedeponeerd beeldmerk, dat in Nederland en daarbuiten is geregistreerd. Het is wettelijk beschermd en mag uitsluitend met toestemming van Stichting GeefGratis worden vermeld. Het ANBI-logo is uitgeven door Stichting GeefGratis en niet door de Belastingdienst;

Er zijn in Nederland 40.000+ Algemeen Nut Beogende Instellingen die afgekort ANBI zijn. De belastingdienst in Nederland bepaalt of een organisatie een ANBI is.
In toenemende mate willen bij Stichting GeefGratis geregistreerde instellingen het ANBI-logo inzetten bij hun fondsenwerving. Stichting GeefGratis juicht deze ontwikkeling toe, maar wil wel dat het ANBI-logo dat zij gratis ter beschikking stelt aan aangesloten goede doelen rechtmatig wordt gebruikt omdat alleen ANBI organisaties in Nederland dit logo mogen voeren.

Klik hier voor meer informatie

Stichting

Copyright © 2021
Stichting gedenkteken Titus Brandsma Boxmeer
Alle rechten voorbehouden.
Onze stichting is aangemerkt als ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling) en ook als culturele ANBI. Dit is belangrijk voor de belastingaftrek van uw gift. U kunt ons als ANBI vinden op de website van de Belastingdienst met de onderstaande gegevens:
Instelling: Stichting gedenkteken Titus Brandsma Boxmeer
Vestigingsplaats: Boxmeer

Documenten & Gegevens

KvK: 73805173
IBAN: NL16RABO0337863377
RSIN: 859670119
Design en website ontwikkeling is gerealiseerd door I am Rein.

Contactpersonen

Hans Lucassen
Voorzitter
hans@titusbrandsmapleinboxmeer.nl
Henk de Best
Penningmeester
henk@titusbrandsmapleinboxmeer.nl

Bronvermelding

Foto
Titus Brandsma
Bron: Wikipedia
Foto
Juul Baltussen
Copyright: Ed van Alem